Cło jest opłatą, którą rząd narzuca na produkty przewożone przez granicę celną danego kraju. Ze źródeł historycznych wynika, że stanowiło ono pierwszy instrument polityki handlowej. Pierwotną funkcją tej opłaty było zabezpieczenie produkcji własnej państwa. Przede wszystkim jednak cło miało fundamentalne znaczenie dla jego utrzymania.

Do dzisiaj to właśnie cła importowane odgrywają zasadniczą rolę w dochodach celnych, a przy okazji chronią produkcję kraju, mają znaczenie dla bilansu płatniczego itp. Ich egzekwowanie opiera się na narzucaniu na importerów opłaty, która wliczana jest w światową cenę towaru, jednak wędruje do budżetu kraju, do którego sprowadzane są dobra.

Wysokość cła importowanego – od czego zależy?

Wysokość cła importowanego zależna jest natomiast od konkretnego produktu i stopnia, w jakim handel nim wpływa na rozwój gospodarczy państwa. Nie ma jednego szablonu, według którego nalicza się cło na poszczególne produkty.

odprawy celne cło import

Cła importowe to jedno z najstarszych narzędzi stosowanych w polityce handlowej, mające na celu regulację przepływu towarów między krajami. Ich główną funkcją jest ochrona rodzimej produkcji, poprzez nałożenie dodatkowych kosztów na towary importowane, co sprawia, że stają się one mniej konkurencyjne w porównaniu z produktami krajowymi. Cła importowe mają również wpływ na dochody budżetu państwa, choć ich udział w ogólnych wpływach jest zazwyczaj mniejszy niż w przypadku podatków.

Charakterystyka ceł importowych

 • Bezzwrotne – raz zapłacone cło nie podlega zwrotowi.
 • Przymusowe – ich uiszczenie jest wymagane przez prawo celne.
 • Nieodpłatne – płatnik nie otrzymuje bezpośredniej rekompensaty za zapłacone cło.

Cło różni się od podatku głównie tym, że dotyczy wyłącznie towarów importowanych, a nie ma charakteru powszechnego. Jest ono narzędziem polityki fiskalnej i służy ochronie rynku krajowego przed konkurencją zagraniczną.

Funkcje cła importowego

 • Ochrona rodzimej produkcji.
 • Wsparcie określonych sektorów gospodarki narodowej.
 • Wpływ na krajowy system cen.
 • Poprawa bilansu handlowego.

Cła importowe mogą prowadzić do wzrostu cen dla konsumentów, gdyż importowane towary stają się droższe. To z kolei może skutkować zwiększeniem popytu na produkty krajowe, co daje impuls do rozwoju lokalnej gospodarki.

Metody obliczania stawki celnej

 • Metoda ad valorem – obliczanie stawki jako procentu wartości towaru.
 • Metoda specyficzna – stawka ustalana na podstawie fizycznej ilości towaru.
 • Metoda mieszana – połączenie obu powyższych metod.

Każda z tych metod ma swoje plusy i minusy. Metoda ad valorem jest prosta, ale może prowadzić do nieuczciwej konkurencji, jeśli wartość towaru jest niedoszacowana. Metoda specyficzna jest dokładniejsza, ale trudniejsza w zastosowaniu dla towarów o zmiennej masie czy objętości. Metoda mieszana łączy zalety obu poprzednich, ale jest bardziej skomplikowana.

Skutki stosowania ceł importowych

Stosowanie ceł importowych ma swoje pozytywne i negatywne aspekty. Z jednej strony, chronią one rodzimą produkcję i mogą przyczyniać się do tworzenia miejsc pracy, z drugiej zaś, mogą prowadzić do wzrostu cen dla konsumentów i ograniczać dostęp do niektórych produktów.

Alternatywne rozwiązania dla ceł importowych

 • Subsydia – mogą wspierać rodzimą produkcję, ale ryzykują nieuczciwą konkurencją.
 • Preferencyjne stawki podatkowe – zachęcają do importu i promują handel międzynarodowy.
 • Umowy handlowe – mogą eliminować lub zmniejszać stawki celne.

Metody są zróżnicowane i w zależne od towaru, ale z reguły nakłada się je na jednostki fizyczne, czyli na sztukę, tonę czy litr dobra. Acbis Agencja Celna Poznań Zapraszamy!

Poprzedni artykułCzym jest dokument SAD ?
Następny artykułCzym jest dokument Intrastat ?