Cło jest opłatą, którą rząd narzuca na produkty przewożone przez granicę celną danego kraju. Ze źródeł historycznych wynika, że stanowiło ono pierwszy instrument polityki handlowej. Pierwotną funkcją tej opłaty było zabezpieczenie produkcji własnej państwa. Przede wszystkim jednak cło miało fundamentalne znaczenie dla jego utrzymania.

Do dzisiaj to właśnie cła importowane odgrywają zasadniczą rolę w dochodach celnych, a przy okazji chronią produkcję kraju, mają znaczenie dla bilansu płatniczego itp. Ich egzekwowanie opiera się na narzucaniu na importerów opłaty, która wliczana jest w światową cenę towaru, jednak wędruje do budżetu kraju, do którego sprowadzane są dobra.

Wysokość cła importowanego – od czego zależy?

Wysokość cła importowanego zależna jest natomiast od konkretnego produktu i stopnia, w jakim handel nim wpływa na rozwój gospodarczy państwa. Nie ma jednego szablonu, według którego nalicza się cło na poszczególne produkty.

Metody są zróżnicowane i w zależne od towaru, ale z reguły nakłada się je na jednostki fizyczne, czyli na sztukę, tonę czy litr dobra. Acbis Agencja Celna Poznań Zapraszamy!