Czym jest dokument Intrastat ?

dokumenty intrastat zgłoszenie

INTRASTAT jest nowoczesnym systemem, dzięki któremu możliwe jest monitorowanie obrót towarów handlowych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Ma to zapewnić przede wszystkim właściwe informacje o obrocie towarowym pomiędzy wszystkimi państwami należącymi do Wspólnoty Europejskiej.

Dotyczy to także i Polski, która w momencie wejścia do struktur unijnych zaczęła podlegać i funkcjonować w ramach unii celnej wszystkich państw Unii Europejskiej.

Oznacza to, że wszystkie towary przywożone na teren Polski z krajów UE oraz wszystkie towary z Polski wwożone do państw członkowskich nie podlegają już zgłoszeniom celnym jak było to do czasu, kiedy Polska pozostawała poza strukturami unijnymi.

Podobne artykuły:

Czym jest skład Celny

2016-12-14 14:00:55
acbism1

18

Czym jest cło importowe ?

2016-10-06 15:48:24
acbism1

18

Czym jest dokument SAD ?

2016-08-27 18:36:19
acbism1

18

Polityka Prywatności

2018-06-25 11:42:18
acbism1

8

Procedura Celna

2016-12-14 12:53:16
acbism1

8

Kodeks Celny

2016-10-07 01:05:54
acbism1

8

Kontrahent w Chinach

2016-10-06 17:32:26
acbism1

8

Reguły Incoterms a odprawy celne

2016-10-06 16:45:13
acbism1

8

Oznakowanie CE

2016-08-27 18:01:29
acbism1

8

2016-08-27 02:50:34
acbism1

8