Dzień dobry

Oddział Celny w Poznaniu przekazuje informację dotyczącą BREXITU.
W załączeniu plik dotyczący Komunikatu KE Przygotowanego do zakończenia okresu przejściowego.
Jednocześnie proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na poniższe punkty:

  • Firmy powinny zapoznać się z formalnościami i procedurami celnymi, ponieważ Wlk. Brytania od 1 stycznia 2021 r. będzie krajem trzecim, takim jak np. Ukraina. Firmy powinny przygotować się na dłuższy czas formalności celnych i granicznych;
  • Dotychczasowe numery EORI wydane w Wlk. Brytanii nie będą ważne i należy postarać się o EORI w Polsce/UE;
  • jeżeli firma uzyskała status AEO w Wlk. Brytanii, to nie będzie on ważny w Polsce/UE (b. rzadkie, lecz możliwe przypadki);
  • będą musiały udowodnić status pochodzenia towarów, aby uzyskać traktowanie preferencyjne na mocy ewentualnej przyszłej umowy między UE a Wlk. Brytanią; w przypadku braku umowy między UE a Wlk. Brytanią nie będzie handlu na zasadach preferencyjnych;
  • należy śledzić na bieżąco informacje publikowane na stronach: https://www.podatki.gov.pl/clo/brexit/ ; https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk-withdrawal-pl ; https://www.gov.uk/