Procedura Celna

Postępowanie o charakterze urzędowym i reguły postępowania w sprawach celnych, właśnie tak nazywamy procedurę celną. Art. 4 pkt 16 Wspólnotowego Kodeksu Celnego wyróżnia osiem procedur celnych.

Wyprowadzenie towaru wspólnotowego poza obszar celny Unii Europejskiej tzn. wywóz.

Tranzyt jest to przemieszczanie towaru krajowych i niekrajowych z jednego do drugiego obszaru celnego w Polsce.

Procedura celna a uszlachetnienie towaru

Jakikolwiek przewóz towarów na obszar celny Wspólnoty wymaga uiszczenia przez importera należności przewozowych jest to tzn.: uszlachetnienie czynne.

Uszlachetnienie bierne, to wywóz czasowy towarów wspólnotowych poza obszar celny.

Nadanie celnego statusu towarowi niewspólnotowego inaczej dopuszczenie do obrotu.

Czasowa odprawa pozwana  bez dokonywania żadnych zmian na wykorzystanie na obszarze celnym Wspólnoty towarów niewspólnotowych przeznaczonych do powrotnego wywozu.

Procedura przetwarzania pod kontrolą, pozwala na przywóz towarów nie wspólnotowych bez stosowania środków polityki handlowej  oraz bez pobierania należności przewozowych pod warunkiem, że wprowadzenie do wspólnoty tych towarów jest ograniczone lub zakazane.

Podobne artykuły:

Polityka Prywatności

2018-06-25 11:42:18
acbism1

8

Czym jest skład Celny

2016-12-14 14:00:55
acbism1

8

Kodeks Celny

2016-10-07 01:05:54
acbism1

8

Kontrahent w Chinach

2016-10-06 17:32:26
acbism1

8

Reguły Incoterms a odprawy celne

2016-10-06 16:45:13
acbism1

8

Czym jest dokument Intrastat ?

2016-10-06 16:29:44
acbism1

8

Czym jest cło importowe ?

2016-10-06 15:48:24
acbism1

8

Czym jest dokument SAD ?

2016-08-27 18:36:19
acbism1

8

Oznakowanie CE

2016-08-27 18:01:29
acbism1

8

2016-08-27 02:50:34
acbism1

8