Postępowanie o charakterze urzędowym i reguły postępowania w sprawach celnych, właśnie tak nazywamy procedurę celną. Art. 4 pkt 16 Wspólnotowego Kodeksu Celnego wyróżnia osiem procedur celnych.

 • Wyprowadzenie towaru wspólnotowego poza obszar celny Unii Europejskiej tzn. wywóz.
 • Tranzyt jest to przemieszczanie towaru krajowych i niekrajowych z jednego do drugiego obszaru celnego w Polsce.

Etapy odprawy celnej

Odprawa celna jest niezbędna do wprowadzenia towarów do obrotu. Istnieją różne sposoby dokonania odprawy:

 • Pisemnie – poprzez formularz SAD.
 • Elektronicznie – za pomocą Automatycznego Systemu Importu (AIS).
 • Ustnie – efektywne dla towarów nieprzeznaczonych do obrotu oraz niektórych towarów handlowych.
 • Inne czynności – jak przejście zielonym pasem w przypadku towarów nieprzeznaczonych do obrotu.

Postępowanie Celne

Postępowanie celne obejmuje między innymi:

 • Okazanie elektronicznej deklaracji skróconej.
 • Dostarczenie towarów do urzędu celnego.
 • Przebycie drogi celnej.
 • Złożenie zgłoszenia celnego – z limitem czasowym w zależności od rodzaju transportu.
 • Zwolnienie towaru do obrotu.

Wymagane Dokumenty

Dokumenty niezbędne do odprawy celnej to:

 • Faktura handlowa – zawierająca szczegółowe informacje o transakcji.
 • Świadectwo pochodzenia – ustalające wysokość cła i umożliwiające ulgi celne.
 • Packing List (P/L) – w przypadku braku danych o wadze w fakturze.
 • Konosament morski (Bill of Lading, B/L) – regulujący stosunek prawny między armatorem a posiadaczem konosamentu.
 • Sea Waybill (SWB) lub Air Waybill (AWB) – w zależności od rodzaju transportu.
 • List przewozowy CIM/SMGS – dla transportu kolejowego.
 • Specyficzne dokumenty – jak certyfikat CE, świadectwo CITES, wniosek o akcyzę, certyfikat fumigacji, deklaracja wartości celnej, inne certyfikaty i licencje.

Inne Dokumenty w Odprawie Celnej

 • Jednolity Dokument Administracyjny (SAD) – wniosek o rozpoczęcie postępowania celnego.
 • Elektroniczne Poświadczone Zgłoszenie Celne (PZC) – potwierdzenie importu.
 • Powiadomienie o Długu Celnym (POD) – decyzja o wysokości należności celnych.

Procedura celna a uszlachetnienie towaru

Jakikolwiek przewóz towarów na obszar celny Wspólnoty wymaga uiszczenia przez importera należności przewozowych jest to tzn.: uszlachetnienie czynne.

 • Uszlachetnienie bierne, to wywóz czasowy towarów wspólnotowych poza obszar celny.
 • Nadanie celnego statusu towarowi niewspólnotowego inaczej dopuszczenie do obrotu.
 • Czasowa odprawa pozwana  bez dokonywania żadnych zmian na wykorzystanie na obszarze celnym Wspólnoty towarów niewspólnotowych przeznaczonych do powrotnego wywozu.

Procedura przetwarzania pod kontrolą, pozwala na przywóz towarów nie wspólnotowych bez stosowania środków polityki handlowej  oraz bez pobierania należności przewozowych pod warunkiem, że wprowadzenie do wspólnoty tych towarów jest ograniczone lub zakazane.

Proces odprawy celnej wydaje się skomplikowany, ale jest niezwykle istotny w handlu międzynarodowym

Każdy dokument i etap postępowania ma swoje znaczenie i wpływa na pomyślność transakcji. Zrozumienie procesu odprawy celnej i znajomość wymaganych dokumentów to fundamenty skutecznego importu. Każdy dokument i etap ma swoje znaczenie, a ich prawidłowe wykonanie zapewnia płynność i legalność międzynarodowych transakcji handlowych. Wiedza ta jest niezbędna dla każdego importera, aby uniknąć problemów prawnych i logistycznych.

Poprzedni artykułInformacja dotycząca Brexit
Następny artykułRóżnorodność odpraw celnych i ich wpływ na proces importu