Reguły Incoterms określają zakres odpowiedzialności sprzedających oraz kupujących za dostawę towarów określonych w umowach sprzedażowych i odprawach celnych. Są to niezależne zasady ustalania podziału ryzyka i kosztów pomiędzy dwoma stronami dokonującymi transakcji. W chwili obecnej reguły te są powszechnie włączane do umów sprzedaży różnego rodzaju i stały się już w zasadzie stałym elementem międzynarodowego języka handlowego.

Reguły Incoterms a Międzynarodowa Izba Handlowa

MIH – Międzynarodowa Izba Handlowa (z ang. International Chamber of Cimmerce – ICC) jest organizacją światowego handlu, która przygotowuje i opracowuje reguły Incoterms cały czas od ponad 70 lat. Dostarcza w ten sposób eksporterom, importerom, logistykom, ubezpieczycielom, adwokatom uznawane na całym świecie standardy, które są podstawowym narzędziem przedsiębiorców w prowadzonych przez nich działalnościach o charakterze handlowym.

Najnowsze reguły zostały opracowane i opublikowane w roku 2010. Nazwane zostały Incoterms® 2010 i obowiązują nieprzerwanie od dnia 1 stycznia 2011 roku. Reguły ten wytyczają zakres odpowiedzialności osób kupujących i sprzedających za dostawę towarów określonych w umowach sprzedaży.

Zmiany w odprawach celnych z Incoterms

W Incoterms z roku 2010 w stosunku do wcześniejszych z roku 2000 zmieniła się jedynie grupa D. W chwili obecnej wygląda ona w następujący sposób:

DAT (z ang. Delivered at Terminal) – dostarczone (określone miejsce przeznaczenia), cło opłacone. Osoba sprzedająca odpowiada za dostarczenie towaru do określonego wcześniej terminalu oraz za jego rozładunek. DAT zastąpiło dotychczas stosowaną regułę DEQ.

dAP (z ang. Delivered at Place) – dostarczone do miejsca (osoba sprzedająca odpowiada za dowiezienie towaru do określonego wcześniej miejsce, natomiast rozładunek należy już do obowiązków osoby kupującej). DAP zastąpił dotychczas stosowane reguły: DAF, DES oraz DDU.