Odprawa celna to kluczowy element w międzynarodowym handlu. Wyróżniamy trzy główne rodzaje:

  1. Ostateczna – w tej formie, towary po przekroczeniu granicy celną stają się częścią rynku krajowego lub wewnątrzwspólnotowego. Nie są one zatem zobowiązane do powrotu poza granice kraju.
  2. Warunkowa (czasowa) – charakteryzuje się tym, że towary po określonym czasie muszą opuścić kraj. Jest to często stosowane w przypadku produktów prezentowanych na targach, prac konkursowych, czy towarów przysłanych do uszlachetnienia lub naprawy.
  3. Odroczona – ta forma jest stosowana, gdy urząd celny nie jest w stanie przeprowadzić natychmiastowej kontroli i przekazuje towar do innego urzędu celnego.

Odprawa Celna a VAT

W kontekście VAT-u, odprawa celna przybiera różne formy:

  • Standardowa odprawa celna odbywa się zazwyczaj w polskim porcie przeznaczenia. W przypadku korzystania z usług agencji celnej, towar zostaje zwolniony po otrzymaniu potwierdzenia zapłaty należności celno-skarbowych. Dla importerów działających samodzielnie, kluczowe jest zaksięgowanie należności na koncie urzędu celnego.
  • Uproszczona odprawa celna umożliwia rozliczenie VAT w deklaracji VAT-7 (miesięcznie) lub VAT-7D (kwartalnie). Na przykład, jeśli ładunek przybył w lutym, importer ma obowiązek do 25 marca dostarczyć odpowiednią deklarację do Urzędu Skarbowego.
  • Fiskalna odprawa celna przeprowadzana za granicą (w innym kraju UE) pozwala na odroczenie płatności VAT do momentu złożenia deklaracji VAT-7. Jest to korzystne przy większych zamówieniach, ponieważ towar zostaje dopuszczony do wolnego obrotu bez konieczności natychmiastowego uiszczania VAT. Importer odprowadza VAT w miejscu swojej rezydencji podatkowej.
Poprzedni artykułProces odprawy celnej i wymagane dokumenty