Bardzo istotnym pytaniem dla osób zajmujących się importem towarów jest odpowiedź na pytanie czym jest skład celny? Jest to miejsce, w którym składowane są towary w odpowiednich warunkach, podlegające kontroli przez urzędy celne. Jednym z przykładów takich miejsc jest skład celny w Poznaniu.

Rodzaje składów celnych

sklad celny agencja celna
Wyróżnić można dwa rodzaje składów celnych: prywatne oraz publiczne. Ich nazwy są adekwatne do funkcji: Z publicznego skorzystać może każdy, natomiast jeżeli chodzi o skład celny prywatny to tylko osoba, do której należy skład.

W składzie celnym może być składowanych wiele różnych produktów wśród, których znajdują się takie kategorie jak:
towary niewspólnotowe – towary tego rodzaju nie podlegają należnością celnym przewozowym, ani żadnym innym podobnym zobowiązaniom
towary wspólnotowe – podlegają one przepisom wspólnotowym, dają one możliwość korzystania w związku z faktem umieszczenia ich w składzie celnym.

źródło:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Skład_celny

sklad celny