Czym jest skład Celny

Bardzo istotnym pytaniem dla osób zajmujących się importem towarów jest odpowiedź na pytanie czym jest skład celny? Jest to miejsce, w którym składowane są towary w odpowiednich warunkach, podlegające kontroli przez urzędy celne. Jednym z przykładów takich miejsc jest skład celny w Poznaniu.

Rodzaje składów celnych

sklad celny agencja celna
Wyróżnić można dwa rodzaje składów celnych: prywatne oraz publiczne. Ich nazwy są adekwatne do funkcji: Z publicznego skorzystać może każdy, natomiast jeżeli chodzi o skład celny prywatny to tylko osoba, do której należy skład.

W składzie celnym może być składowanych wiele różnych produktów wśród, których znajdują się takie kategorie jak:
towary niewspólnotowe – towary tego rodzaju nie podlegają należnością celnym przewozowym, ani żadnym innym podobnym zobowiązaniom
towary wspólnotowe – podlegają one przepisom wspólnotowym, dają one możliwość korzystania w związku z faktem umieszczenia ich w składzie celnym.

źródło:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Skład_celny

sklad celny

Podobne artykuły:

Kodeks Celny

2016-10-07 01:05:54
acbism1

18

Czym jest dokument Intrastat ?

2016-10-06 16:29:44
acbism1

18

Czym jest cło importowe ?

2016-10-06 15:48:24
acbism1

18

Czym jest dokument SAD ?

2016-08-27 18:36:19
acbism1

18

Polityka Prywatności

2018-06-25 11:42:18
acbism1

8

Procedura Celna

2016-12-14 12:53:16
acbism1

8

Kontrahent w Chinach

2016-10-06 17:32:26
acbism1

8

Reguły Incoterms a odprawy celne

2016-10-06 16:45:13
acbism1

8

Oznakowanie CE

2016-08-27 18:01:29
acbism1

8

Formularz Kontaktowy Acbis

2016-08-27 03:10:34
acbism1

8