Bardzo istotnym pytaniem dla osób zajmujących się importem towarów jest odpowiedź na pytanie czym jest skład celny? Jest to miejsce, w którym składowane są towary w odpowiednich warunkach, podlegające kontroli przez urzędy celne. Jednym z przykładów takich miejsc jest skład celny w Poznaniu.

Rodzaje składów celnych

sklad celny agencja celna
Wyróżnić można dwa rodzaje składów celnych: prywatne oraz publiczne. Ich nazwy są adekwatne do funkcji: Z publicznego skorzystać może każdy, natomiast jeżeli chodzi o skład celny prywatny to tylko osoba, do której należy skład.

W składzie celnym może być składowanych wiele różnych produktów wśród, których znajdują się takie kategorie jak:
Towary niewspólnotowe – towary tego rodzaju nie podlegają należnością celnym przewozowym, ani żadnym innym podobnym zobowiązaniom
Towary wspólnotowe – podlegają one przepisom wspólnotowym, dają one możliwość korzystania w związku z faktem umieszczenia ich w składzie celnym.

sklad celny

Skład celny to specjalny rodzaj magazynu, który został zatwierdzony przez organy celno-skarbowe i znajduje się pod ich ścisłym nadzorem. Jest on przeznaczony do przechowywania towarów pochodzących spoza Unii Europejskiej, czyli z obszaru, który nie jest objęty unijnym obszarem celnym. Kluczową zaletą składu celnego jest możliwość przechowywania towarów bez konieczności uiszczania cła i innych podatków. Dzięki temu towary te nie podlegają przywozowym należnościom celnym ani środkom polityki handlowej.

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą związaną z importem, skład celny może okazać się dla Ciebie bardzo korzystnym rozwiązaniem. Pozwala on na optymalizację wydatków i zwiększenie efektywności ekonomicznej Twojej firmy.

Funkcje składu celnego

  • Skład celny umożliwia odroczenie płatności cła i innych podatków dla importowanych towarów spoza Unii Europejskiej.
  • Dzięki niemu można podzielić płatności związane z cłem i innymi podatkami, gdy towary opuszczają skład celny w różnych partiach.
  • Umożliwia przechowywanie towarów przeznaczonych do reeksportu bez konieczności uiszczania ceł i innych należności podatkowych.
  • W niektórych przypadkach skład celny może być również wykorzystywany do przechowywania towarów unijnych.
  • Pozwala na przeprowadzenie procedur naprawczych, na przykład gdy towar zostanie zatrzymany przez Urząd Celny z powodu braków w dokumentacji.

Rodzaje składów celnych

  • Publiczne: Są to składy prowadzone na rzecz różnych podmiotów gospodarczych, gdzie przechowywanie towarów odbywa się jako usługa.
  • Prywatne: Prowadzone przez pojedyncze podmioty gospodarcze, wykorzystywane wyłącznie do celów importowych lub reeksportowych.

Pozwolenie na prowadzenie składu celnego

Aby otworzyć skład celny, konieczne jest uzyskanie odpowiedniego pozwolenia od organów celnych. Wymagane jest przedstawienie dokumentacji, w tym tytułu prawnego do magazynu, planu składu oraz opisu zabezpieczeń. Przedsiębiorcy posiadający status AEO są poddawani stałemu monitorowaniu.

Sprzedaż i zmiany na towarze

Sprzedaż detaliczna towarów w składzie celnym jest generalnie zabroniona, ale istnieją wyjątki, na przykład sprzedaż internetowa czy zwolnienia celne dla określonych grup.

Konsygnacja

W składzie celnym możliwa jest konsygnacja, czyli sprzedaż komisowa towarów, co wymaga zawarcia odpowiednich umów.

Czynności możliwe na towarze

W składzie celnym można przeprowadzać różne czynności, takie jak etykietowanie, przepakowywanie, konserwacja, mieszanie, przycinanie, pobieranie próbek i przeprowadzanie badań. Działania te muszą podwyższać jakość towarów i nie zmieniać ich rodzaju.

Czas przechowywania towarów

Czas przechowywania towarów w składzie celnym jest nieograniczony, pod warunkiem, że nie stanowią one zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska.

Procedura naprawcza

Skład celny umożliwia również przechowywanie towarów zatrzymanych przez Urząd Celny, z możliwością przeprowadzenia procedury naprawczej po uzyskaniu odpowiedniej zgody.

Poprzedni artykułKodeks Celny
Następny artykułInformacja dotycząca Brexit