Kodeks Celny

kodeks celny odprawy poznań

Obecnie prawo celne zostało znacznie uproszczone i nie jest tak rygorystyczne, a to wszystko na skutek zmian w przepisach, jakie weszły w życie z dniem 30 września 2016 roku. Nowe regulacje zawdzięczamy sprostowaniu Unijnego Kodeksu Cywilnego.

Szczególnie ważna modyfikacja dotyczy zdecydowanego ułatwienia procedur celnych. Dzięki temu wymiana towarów na terenie krajów Unii Europejskiej jest znacznie łatwiejsza do zrealizowania. Dotychczas niekończące się formalności w znacznym stopniu to utrudniały, prowadząc jednocześnie do wydłużenia transakcji w czasie. Takie ustępstwa wzmacniają jednocześnie przyjacielskie stosunki między państwami. Tego rodzaju polityka ma na celu udowodnić, iż Unia Europejska jest jednością.

Kodeks Celny – integracja wymiany danych

Kolejna metamorfoza to integracja w zakresie wymiany danych i informacji dotyczących obrotu towarów między państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Sprzyja to efektywności importu i eksportu produktów, co jest bardzo ważne dla rozwoju gospodarczego każdego kraju. Dzięki skutecznym wymianom wzrasta produkt krajowy brutto.

Korzystne zmiany w Unijnym Kodeksie Celnym nastąpiły również dla administracji celnej. W środowisku tym nastąpiła bowiem pełna elektronizacja. Dotyczy to również podmiotów gospodarczych, które zajmują się współpracą handlową z państwami zagranicznymi. Wsparcie otrzymali również biznesmeni ubiegający się o przyznanie statusu upoważnionego przedsiębiorcy AEO. Agencja Celna – Odprawy – Acbis – Zapraszamy !

Podobne artykuły:

Czym jest skład Celny

2016-12-14 14:00:55
acbism1

18

Polityka Prywatności

2018-06-25 11:42:18
acbism1

8

Procedura Celna

2016-12-14 12:53:16
acbism1

8

Kontrahent w Chinach

2016-10-06 17:32:26
acbism1

8

Reguły Incoterms a odprawy celne

2016-10-06 16:45:13
acbism1

8

Czym jest dokument Intrastat ?

2016-10-06 16:29:44
acbism1

8

Czym jest cło importowe ?

2016-10-06 15:48:24
acbism1

8

Czym jest dokument SAD ?

2016-08-27 18:36:19
acbism1

8

Oznakowanie CE

2016-08-27 18:01:29
acbism1

8

2016-08-27 02:50:34
acbism1

8